Psychologische hulp aan volwassenen (vanaf 18 jaar)

Je verzekering vergoedt (geheel of gedeeltelijk) de hulpverlening voor basis GGZ.Tarieven

Daarvoor is wel een verwijsbrief van de huisarts nodig (basis GGZ).

In 2021 werkt Vitaal Mens contractvrij. Dit houdt in dat er geen contracten zijn afgesloten met zorgverzekeraars. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van het bedrag dat een zorgverzekeraar vergoedt. De steeds meer toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud van de beroepsuitoefening is voor Vitaal Mens reden om contractvrij te werken.

De contractvrije psycholoog

De psycholoog sluit geen contracten af met zorgverzekeraars. Dit heeft als gevolg dat de psycholoog de nota rechtstreeks aan de cliënt toestuurt. De cliënt dient de rekening zelf in bij de zorgverzekeraar. Bij een naturapolis krijgt de cliënt een deel (60-85%) van het tarief vergoed, bij een restitutiepolis krijgt de cliënt het volledige bedrag vergoed. Hier staat de overeenkomst tussen cliënt en psycholoog dus centraal en heeft de zorgverzekeraar, behoudens algemene wettelijke vereisten, geen inmenging in de therapie.

tarief contractvrije psycholoog

Professioneel handelen

De zorgverzekeraars proberen in toenemende mate invloed uit te oefenen op wat er in de therapiekamer gebeurt. Zo schrijven zij voor welke therapieën wel of niet ‘mogen’, een beleid dat vooral door financiële motieven lijkt te worden bepaald. In elk geval blijkt uit deze beperkingen soms een gebrek aan kennis. Het professioneel handelen hoort bij de professional, en niet bij de verzekeraar. De nascholingen in het kader van de 5-jaarlijkse herregistratie in het BIG-register en de beroepsverenigingen waarborgen de kwaliteit van het professioneel handelen.

Administratie

De contractvrije psycholoog heeft niet te maken met administratieve voorwaarden die door de zorgverzekeraar worden opgelegd, zoals het beheren van hun budgettaire stromen. De contractvrije psycholoog hoeft cliënten geen “nee” te verkopen als er een zogenaamd ‘omzetplafond’ is bereikt bij de zorgverzekeraar. Bovendien hoeft de psycholoog geen administratieve taken op zich te nemen die eigenlijk bij de zorgverzekeraar thuishoren, zoals het in de gaten houden van een budget. Door niet gebonden te zijn aan deze extra administratieve taken blijft er meer tijd en ruimte over om daadwerkelijk behandeling te bieden aan cliënten.

Nadelen

Bij gecontracteerde psychologen verlopen de declaraties geautomatiseerd (via Vecozo), hetgeen makkelijk is voor zowel cliënt als psycholoog. Hoewel het eigen risico van € 385 eerst moet worden opgemaakt, zijn er verder geen bijkomende kosten aan de behandeling verbonden. Bij contractvrije psychologen moet de cliënt bij sommige polisvarianten (bijvoorbeeld de naturapolis) een deel van de behandeling zelf betalen. 

Als je meer wil weten over contractvrij werken kun je kijken op contractvrijepsycholoog.nl

Houd rekening met het eigen risico! Wat je verder nog moet betalen, hangt van het soort polis af die je hebt afgesloten. Bij een restitutiepolis wordt er volledig vergoed, je betaalt dan alleen het eigen risico, maar geen eigen bijdrage. Bij een naturapolis betaal je naast het eigen risico (max € 385) een eigen bijdrage van € 30 per sessie.  Uiteraard betaal je geen eigen risico wanneer je dit al hebt betaald voor zorg die je in dit jaar al hebt gehad. 

Voorwaarden voor vergoeding

Er vindt ALLEEN VERGOEDING plaats door de zorgverzekeraar ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN

  1. er vindt alleen vergoeding plaats wanneer er sprake is van een ‘stoornis’ die in het DSM handboek wordt beschreven.
  2. er wordt geen vergoeding geboden van behandeling van aanpassingsstoornissen, behalve als deze het gevolg zijn van kindermisbruik of -mishandeling;
  3. er wordt geen vergoeding geboden van behandeling van enkelvoudige fobieën, delier, en een aantal seksuele stoornissen;
  4. er wordt geen vergoeding geboden van relatietherapie/relatieproblemen
  5. een aantal behandelmethoden is uitgesloten, waaronder neurofeedback, psychoanalyse, gestalttherapie.

Wanneer je ZORGVRAAG NIET DOOR JOUW ZORGVERZEKERAAR WORDT GEDEKT (zie hier boven), zijn de kosten voor jou.
Tarief 2021: € 107 per sessie van 55 minuten. 

Burn out coaching

Voor informatie en het afspreken van een (gratis) telefonisch intakegesprek, zoek svp contact met Jos van der Staaij via het mobiele nummer 06 18729220. Wanneer ik in gesprek ben, spreek svp in op de voicemail; je wordt altijd terug gebeld. Of mail naar info@vitaalwerken.com.

Mensen met burn out klachten doen er goed aan om eerst een huisarts of bedrijfsarts te raadplegen, voor het stellen van een diagnose. Burn out behandeling wordt sinds 2012 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Check je aanvullende verzekering of er toch vergoeding mogelijk is. De huisarts kan voor psychologische hulp verwijzen naar praktijk Vitaal Mens, wanneer er sprake is van onderliggende problematiek die kan worden geclassificeerd volgens DSM-5 (stemmingsproblemen bijvoorbeeld, of angstproblemen). Deze zorg wordt dan vanuit de basisverzekering vergoed (wel is het eigen risico van toepassing).

Vergoeding van uit de werkgever

Meestal wordt het tarief van een burn out traject vergoed door je werkgever. Het is dus verstandig om hierover contact te zoeken met je werkgever. Praktijk Vitaal Mens zal desgevraagd een offerte opmaken.

Zorginstituut Nederland, 2016: Werkgevers hebben een inspanningsverplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en dienen zorg bij werkgerelateerde problemen te betalen’

Tarief voor bedrijven: € 138 per uur.