Hulpverlener

Hulpverlener van Vitaal Mens is Jos van der Staaij, BIG geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog. Hulpverlener J. van der Staaij Jos van der Staaij heeft 35 jaar ervaring in de hulpverlening. Hij werkte in veel verschillende instellingen; maar besloot in 2008 om een eigen praktijk op te richten, voornamelijk uit onvrede met de ‘bureaucratie’. De praktijk is vanaf het begin een succes geweest; door mond op mond reclame en goede ervaringen van huisartsen vonden veel mensen hun weg naar zijn praktijk. Jos van der Staaij is een doorgewinterde psycholoog die snel naar de kern gaat. Zijn ervaring geeft de rust om samen met de cliënt te bezien wat deze nodig heeft en hoe gewerkt kan worden aan zijn/haar problemen. De bevlogenheid voor het vak is nog volop aanwezig.

 

Betrokkenheid en respect

‘Ik ben als hulpverlener voelbaar betrokken en geef op een warme manier vorm aan het menselijke contact, maar weet ook professioneel afstand te houden. Ik doe dit werk met veel plezier, betrokkenheid en respect. En ben oprecht blij wanneer het (weer) goed gaat met mijn cliënten. Ik voel me vaak dankbaar voor het vertrouwen dat mensen geven en de openheid waarmee zij mij in hun leven toelaten’.

‘Ik heb veel ervaring met allerlei ‘soorten’ problemen en gelukkig, ook oplossingen’. Jos van der Staaij is betrouwbaar in zijn afspraken en wat wordt toegezegd. Het betekent ook dat hij beschikbaar is via mail, telefoon of zo nodig een spoed consult. Het betekent verder dat naast de cliënt wordt gestaan. Het maken van contact staat hoog in het vaandel; er wordt goed afgestemd en ingevoegd op de cliënt waarbij met respect ingegaan wordt op wat bij cliënt leeft. Behandelaar spreekt zijn kennis en kunde aan om cliënt zo goed mogelijk te helpen, met een juiste balans tussen betrokkenheid en afstand.  De cliënt voert regie over zijn-haar eigen hulpvraag, behandelaar zet zich hiervoor maximaal in. Wanneer zaken worden opgemerkt die buiten de hulpvraag vallen wordt gespiegeld en in open overleg afgesproken of cliënt het besprokene herkent en zou willen veranderen. Wanneer dit  niet het geval is wordt cliënt gevolgd in zijn-haar keuze. Er wordt  na de intake een samenvatting gemaakt van het ‘verhaal’ van de cliënt, dit wordt als concept voorgelegd en zo nodig bijgesteld. Cliënt mag meedenken in de te kiezen methodiek. Wanneer de cliënt geen voorkeur heeft zal voornamelijk ACT worden toegepast. Deze methodiek pas goed bij behandelaar en biedt vanwege de diverse pijlers meerdere ingangen om cliënt te helpen; er vloeien duidelijke tools uit voort. Cliënt wordt ondersteund middels samenvattende mails en e-health. Jos van der Staaij is als GZ psycholoog B.I.G. geregistreerd (nr 59049725225). Lid van de vereniging voor GZpsychologen NVGzP. Jos op LinkedIn

Persoonlijk

Jos van der Staaij beoefent de bergsport. In 2012 beklom hij de de hoogste piek van de Alpen (Mont Blanc 4810 m), en in 2013 de Elbrus (hoogste top Europa, een van de seven Summits, 5642 m. In 2014 werden in het Monte Rosa gebergte in Italië  in zes dagen tijd zes pieken van 4300-4500 meter beklommen. In 2016 beklom hij in Kirgizië  Peak Lenin tot 6100 meter.

Peak Lenin 2016 In mei 2017 stond hij op de top van de Carrountoohil, de hoogste top van Ierland en daalde hij af via de ‘Devils ladder’. In juli van dat jaar reed  hij  de Maratona dles Dolomites, een fietstourtocht dwars door de Dolomieten met 4200 hoogtemeters. In 2020 beklom hij de Dent du Géant en deed hij de Lyskamm traverse. In 2021 legde hij zich toe op rotsklimmen en stond hij op de Mont Aiguille en Aiguille Dibona. Moet je sportief zijn als cliënt van Jos van der Staaij? Nee hoor, natuurlijk niet. Maar hij kan je wel iets vertellen over leven vanuit je waarden, het stellen van doelen en omgaan met grenzen.