Oplossingsgerichte therapie

oplossingsgerichte therapie

De meeste behandelvormen richten zich allereerst op probleemanalyse: het omschrijven van problemen en onderzoeken van de oorzaken van die problemen. Die oorzaken worden onder andere gezocht in het verleden, de omgeving of de gedachten- en gedragspatronen van de cliënt. Oplossingsgerichte therapie ziet de probleemanalyse echter als een omweg en slaat deze omschrijvende en onderzoekende fase over; in het oplossingsgericht werken is het niet nodig om te begrijpen hoe een klacht is ontstaan.

Oplossingen

In plaats van zich te verdiepen in het probleem, verdiept probleemoplossende therapie zich in mogelijke oplossingen. Problemen worden gezien als niet-succesvolle pogingen om moeilijkheden op te lossen. U gaat zich vooral richten op het vinden van oplossingen die voor u ‘werken’. Daarbij stelt u zich de gewenste situatie concreet voor. Ook wordt gefocused op de uitzonderingen die er op elk probleem te vinden zijn (wanneer doet het zich niet voor?).  Ondanks de moeilijkheden in het leven beschikt u over sterke kanten die aangesproken kunnen worden om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Voor het ontdekken van deze sterke kanten is er een samenwerking nodig waarbij niet de hulpverlener, maar u als cliënt het laatste woord heeft in wat u in uw leven wilt verbeteren.

‘Als iets niet werkt, doe dan iets anders. Als iets werkt, doe er dan meer van. Kleine stapjes kunnen grote veranderingen teweegbrengen. Geen enkel probleem is er altijd. U hebt zelf alle hulpbronnen die nodig zijn om te veranderen’.

Kortdurend

Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht.

Inmiddels zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van

Oplossingsgerichte Therapie. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de resultaten in kortere tijd kunnen worden bereikt dan bij andere methoden. Daarnaast blijkt uit de studies dat de aanpak in veel verschillende contexten en bij veel verschillende problemen effectief kan zijn.

Oplossingsgerichte technieken zijn ook goed te combineren met andere therapievormen zoals cognitieve gedragstherapie, en EMDR.