Psychologische hulp aan volwassenen

Welkom op de website van Praktijk Vitaal Mens!   Vitaal  Mens  is  onderdeel  van  praktijk  de  Stap  die  in  2008  werd  opgericht.psychologische hulp

Vitaal mens biedt prima psychologische hulp aan volwassenen vanaf 18 jaar.

De wachttijd bedraagt op dit moment 3  a 4 maanden. Zie verder onder ‘actuele informatie’.

Problemen horen bij het leven. Maar als je al lang met psychische klachten rond loopt, of als je problemen zwaar op je drukken, dan is het verstandig om hulp te zoeken. Misschien kan praktijk Vitaal Mens het nodige voor je betekenen!

Vitaal Mens is een praktijk voor de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) De behandeling is relatief kortdurend en bestaat uit ongeveer 4 tot maximaal 15 sessies, afhankelijk van jouw situatie. De GB-GGZ is vooral bedoeld voor mensen met lichte tot matige klachten, die daar nog geen of weinig eerdere behandeling voor hebben gehad. Maar ook als het iets ernstiger of hardnekkiger is kan je mogelijk bij mij terecht. Twijfel je? Overleg met je huisarts of praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) of je in aanmerking komt, of neem contact op. Voor (zeer) ernstige klachten, verslaving en sterke suïcidale gedachten is Vitaal Mens niet de juiste plek.

Hulpverlener van Praktijk Vitaal Mens is GZ psycholoog Jos van der Staaij. Hij zit al lang in het vak en heeft veel ervaring opgedaan met verschillende problemen zoals:

 • stemmingsproblemen (somber zijn)
 • (te) angstig zijn en situaties vermijden
 • last ondervinden van nare ervaringen in het verleden
 • gedragsproblemen; doorschieten in gedrag, de grens niet weten te vinden, agressie
 • problemen in het langdurig vasthouden van de aandacht; afleidbaarheid; problemen met organiseren en plannen
 • moeite om andere mensen aan te voelen en te begrijpen, soepel te communiceren en/of een probleem met soepel reageren (flexibiliteit)
 • problemen met het reguleren van emotie
 • dwanggedachten en dwanghandelingen
 • te afhankelijk zijn van anderen, te weinig op eigen benen durven staan
 • somatoforme problemen
 • alsmaar bewonderd willen worden

Jos van der Staaij helpt je graag om je probleem te overwinnen of beter met je probleem om te gaan. Zodat je kwaliteit van leven verbetert!

Werkwijze – afstemmen en samenwerken, focus op coping

Vitaal Mens biedt betrouwbare psychologische hulp verlening waarbij jij als cliënt serieus wordt genomen. Dit betekent dat we een samenwerking opbouwen waarbij we de krachten bundelen. We gaan uit van wat jij wilt bereiken. Je behandelaar kan je suggesties geven op grond van zijn ervaring en wat hij bij jou signaleert, maar jij bepaalt waarvoor je wilt gaan. Binnen praktijk Vitaal Mens wordt gewerkt met verschillende methodieken (zie het betreffende tabblad), we zullen samen zien wat je aan spreekt. Er zal zoveel mogelijk een positieve insteek worden gemaakt, waarbij aandacht wordt besteed aan wat goed gaat en wat sterke kanten zijn. Ook zal niet almaar over problemen worden gepraat. De focus ligt niet zozeer op klachten, maar op de manier waarop jij omgaat met de moeilijkheden die je in je leven tegen komt. De stijl van communiceren is open, duidelijk en direct, met ruimte voor humor.

 

methodieken

 

Procedure

Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek, de intake. Vervolgens zal in samenwerking een overeenkomst worden opgesteld waar de behandeling zich op zal richten.  Aan het begin en einde van de behandeling zal u gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen waarin uw klachten worden ‘gemeten’. We kunnen dan zien welke verschillen dit geeft.

Crisis

In geval van crisis binnen kantoortijden, neemt u contact op met J. van der Staaij. Hij maakt diezelfde dag tijd voor u vrij. In geval van crisis buiten kantoortijden, neemt u contact op met de huisartsenpost van uw gemeente. Zij kunnen doorverwijzen naar de crisisdienst.

Actuele informatie

Praktijk Vitaal Mens heeft een wachttijd  van drie a vier maanden (intake). Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling. Uw zorgverzekeraar biedt de mogelijkheid tot zorgbemiddeling, dat wil zeggen dat actief met u wordt mee gekeken waar u het snelst terecht kan!

Aanwezigheid op locatie: hulpverlener J. van der Staaij is op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en donderdag  beschikbaar op de locatie in Ede.

De praktijk heeft recent een kwaliteitskeurmerk verworven via de NVGzP (beroepsvereniging voor GZpsychologen). De volledige visitatie is doorlopen en afgerond met een volledige certificering.  Het betekent dat praktijk de Stap – Vitaal Mens volledig voldoet aan de geldende kwaliteitseisen en wet- en regelgeving. De praktijk staat borg voor veilige en transparante hulpverlening.

 

Cliëntwaardering gemeten via de CQi-GGZ-VZ-AKWA

Waardering vanaf januari 2024

rapportcijfer 2024 ( 31 afsluitingen): 9,16

Waardering vanaf januari 2023

rapportcijfer  2023 (58 afsluitingen): 9,28

gemeten vanaf januari 2022

rapportcijfer 2022   9,0

 

 

In 2022 is het Afbeeldingsresultaat voor zorgprestatiemodel uitleggeïntroduceerd

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Wilt u hier meer over lezen? Dat kan via de patïentfolder: 
https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf