Cogmed wetenschappelijk bewezen

cogmed werkgeheugentraining

De Cogmed werkgeheugentraining is een wetenschappelijk bewezen effectieve methode om kinderen, adolescenten en volwassenen te helpen bij het verbeteren van hun concentratie. Het programma is gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek en kan thuis worden gedaan met begeleiding op afstand. Het is bewezen effectief bij AD(H)D, herstel na een hersenbloeding of chemokuur en herstel na een ernstige depressie. Binnen de GGz Praktijk kan de Cogmed training ingezet worden als onderdeel van een tweedelijnsbehandeling.

Wat is het werkgeheugen?

Het werkgeheugen zorgt ervoor dat je informatie voor korte tijd in je hersenen opslaat, je kunt concentreren op een handeling en onthoudt wat je na die handeling moet doen. Als het werkgeheugen onvoldoende functioneert, is het moeilijk om te focussen, in het voren te denken, instructies te onthouden, activiteiten te starten en deze te stoppen. Verscheidene onderzoeken hebben aangetoond dat een onvoldoende functioneren van het werkgeheugen vaak leidt tot problemen met begrijpend lezen en rekenen.

Wat zijn de tekenen van een niet goed functionerend werkgeheugen?

 • moeilijk kunnen concentreren
 • snel afgeleid zijn
 • moeilijkheden met het starten en/of afmaken van dingen
 • leermoeilijkheden
 • moeilijkheden met het onthouden van instructies
 • moeilijkheden met gestructureerd werken

Voor wie is een werkgeheugentraining interessant?

Kinderen (vanaf drie jaar) en volwassenen die klachten hebben met betrekking tot hun werkgeheugen, bijvoorbeeld bij ADHD, na een hersenbloeding of na een ernstige depressie.

Kinderen hebben een trainingshulp nodig die aanwezig is tijdens het oefenen, dit kan een ouder zijn maar ook bijvoorbeeld een Remedial Teacher op school.

Wat houdt de Cogmed werkgeheugen training in?

De dagelijkse training duurt plm  45-60  minuten en doe je thuis op je computer. Je traint vijf dagen per week gedurende vijf weken. Alle oefeningen zijn ontworpen voor het trainen van zowel het visuele als verbale deel van het werkgeheugen. Elke dag worden de oefeningen wat moeilijker naarmate de vaardigheden zich ontwikkelen. Er is wekelijks telefonisch contact met coach  die de training volgt via internet Het eerste gesprek om te bepalen of de training een passende behandeling is vindt plaats op de praktijk.

Wat zijn de effecten van de training?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat door training het werkgeheugen met 20% vergroot wordt. Bij ruim 80% van de deelnemers leidt dit tot:

 • beter concentratievermogen
 • meer controle over impulsief gedrag
 • verbeterd doorzettingsvermogen tijdens het uitvoeren van taken waarbij veel moet worden nagedacht
 • betere school- en/of werkresultaten door een betere concentratie
 • verbetering in het begrijpend lezen en oplossen van wiskundige problemen
 • beter in staat om problemen op te lossen

De effecten kunnen tot enkele maanden na de training nog toenemen.

Enkele recente wapenfeiten

Cogmed RM is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als theoretisch goed onderbouwd. Aandacht en concentratie verbeteren en hyperactiviteit en impulsiviteit verminderen door het trainen van het werkgeheugen.

De Centrale Werkgroep Protocollaire Psychologische Behandelingen (Centrale Werkgroep PPB) van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie kreeg de opdracht Cogmed te toetsen. Deze toetsing viel positief uit. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie adviseert Cogmed toe te passen als protocolaire psychologische behandelvorm bij ADHD.

Kosten

€ 400 te betalen door cliënt, voor aanvang van de training.  De tijd die hulpverlener besteedt via start- en evaluatiegesprek, en de tussentijdse telefoongesprek, zal moeten worden ondergebracht in een hulpverleningstraject betaald door de gemeente waarin uw  woont (kinderen).